2018-08-10 Susitikimo apžvalga

Rugpjūčio 10 d. (penktadienį) įvyko Dargužių kaimo susitikimas, kurio metu buvo diskutuojama ir dalinamasi informacija šiais klausimais:

  1. Liepų g. atnaujinimo darbai, jų statusas, tako įrengimas iki Dargužių kaimo bendruomenės patalpų;
  2. Užupio g. asfaltavimas nuo Merkio tilto iki kaimo kapinių, galimybės;
  3. Šaligatvio pagrindinėje Merkio g. įrengimas, galimybės;
  4. Greičio mažinimo kalneliai, galimybės;
  5. Planuojama ūkinė veikla – švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimui ir auginimui reikalingų pastatų statyba ir eksploatavimas Dargužiuose (Merkio g. 87). Ar reikalingas poveikio aplinkai vertinimas?
  6. Naujų narių priėmimas į kaimo bendruomenę;
  7. Komunikaciniai sprendimai dėl informacijos keitimosi kaime (pvz., apklausos, skelbimai, soc. tinklai ir pan.)

Susitikime dalyvavo tiek nuolatiniai Dargužių gyventojai, tiek kaip nors su kaimu susiję: čia turintys sodybas, atvykstantys vasaroti, vystantys veiklas, dirbantys ir kt. Kviestiniai svečiai – Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, mero patarėjas Jonas Kleponis ir Turto valdymo skyriaus vedėjas Egidijus Zaleskis. Nuoširdžiai dėkojame Egidijui už išsamų pristatymą!

Susitikimas įvyko Dargužių kaimo bendruomenės patalpose. Dėkojame pirmininkei Aldutei J. už suteiktas galimybes ruošiantis bei vėliau sutvarkant patalpas! Moderatorius Gediminas S. AČIŪ VISIEMS!

PIRMAS KLAUSIMAS (Liepų g. atnaujinimo darbai, jų statusas. Tako įrengimas iki Dargužių kaimo bendruomenės patalpų)

Varėnos rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas Egidijus Z., turėdamas prezentaciją, išsamiai pristatė Liepų g. atnaujinimo darbus, parkelį (poilsio zoną), apšvietimą, vaikų žaidimo aikštelę (kuri bus aptverta), automobilių stovėjimo aikštelę. Minėta, jog vykdomi viešieji pirkimai ir po Žolinių (rugpjūčio 14 d.) savivaldybė pasirašys sutartį su rangovais, kurie darbus turėtų pradėti vykdyti per dvi savaites. Sutarties terminas iki 2019 m. gegužės mėn. Iki šios datos planuojama baigti renovacijos darbus. Priėjimas iki bendruomenės namų. Darbus pradės vykdyti nuo šios vietos. Taip pat paminėjo, kad bus kertami du beržai, nes pagal projektą jie trukdo, tačiau vietoje jų atsodinti nauji. Taip pat pasodintas pušynas už vaikų žaidimo aikštelės. 

Dargužių kaimo bendruomenės pirmininkė Aldutė J. pasidomėjo, kodėl vaikų žaidimo aikštelė neįrengiama prie bendruomenės namų. Skyriaus vedėjas paaiškino, kad jiems, ruošiant šį projektą, numatyta vieta pasirodė atokesnė, patogesnė, taip pat bendruomenei norėta palikti vietos savo veikloms vystyti. Dabartinė numatoma vaikų žaidimo aikštelės vieta – buvusi Kultūros namų „vaiduoklio“ vieta.

Atviri Dargužiai komentaras: kai prasidės Liepų g. atnaujinimo darbai, vienaip ar kitaip gyventojai pajaus laikinų nepatogumų.

ANTRAS KLAUSIMAS (Užupio g. asfaltavimas nuo Merkio tilto iki kaimo kapinių)

Turto valdymo skyriaus vedėjas Egidijus Z. visų pirma paaiškino, kad visos savivaldybei priklausančios rajono gatvės, kurioms reikalingas asfaltavimas, tvarkymas, yra pagal tam tikras formules reitinguojamos. Nėra tokio principo, kaip „patinka“, „nepatinka“. Į tokias formules įeina toje ar prie tos gatvės gyvenančių žmonių skaičius, gatvės ilgis ir kt. Yra tam tikri kriterijai, pagal kuriuos vykdoma atranka. Užupio gatvė (nuo tilto iki kaimo kapinių) yra neasfaltuota, žmonės turi poreikį, kad ji būtų asfaltuojama. Dargužietis Alfonsas P. atkreipė dėmesį, jog asfaltavimas būtinas, nes ta gatvė ypač aktuali spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje, kai ypač daug asmenų važiuoja aplankyti giminaičių kapų, o pašalus ir palijus situacija ten išties nekokia. Skyriaus vedėjas paaiškino, jog pagal reitingavimą ši Užupio gatvė užima mažą balą, nes ji išties ilgas (tęsiasi ir nuo kapinių). Savivaldybė suprato kaimo poreikį, todėl pasiūlė kreiptis bendruomenei dėl kriterijų perskaičiavimo. Jei kaimo žmonės aiškiai išreikštų poziciją, kad šiuo metu asfaltavimas reikalingas nuo Merkio tilto iki kaimo kapinių, tuomet ši gatvė pagal reitingavimą pakiltų.

Atviri Dargužiai komentaras: šaunu būtų oficialiai kreiptis į Varėnos rajono savivaldybę, kad ši perskaičuotų gatvės reitingavimą. Galbūt užteks šio viešo raginimo. Jei taip, prašome informuoti apie perskaičiavimą el. paštu atviridarguziai@gmail.com. Mažiau raštų, daugiau darbų.

TREČIAS IR KETVIRTAS KLAUSIMAI (Šaligatvio pagrindinėje Merkio g. įrengimas ir Greičio mažinimo kalneliai)

Egidijus Z. atkreipė dėmesį, kad turbūt mažai kas žino, bet ne visi rajonuose esantys keliai priklauso savivaldybėms. Dalį jų pagal kompetenciją valdo Lietuvos automobilių kelių direkcija. Būtent Merkio gatvė – kelias priklauso LAKD, taigi visus susijusius klausimus reiktų spręsti su direkcijos atstovais. Savivaldybė yra pasidomėjusi, jog toks kalnelis Dargužiuose turėtų būti įrengtas, tačiau vėlgi tai priklauso nuo reitingavimo. Norint pagreitinti procesus, reiktų, turint aiškią poziciją, kreiptis kaimui kartu su savivaldybe į direkciją. 

Moderatorius Gediminas S. atkreipė dėmesį, jog kaimas būtinai turi diskutuoti, kur yra teigiami ir neigiami dalykai kaimui. Šaligatviai ir kalnelis galbūt būtų labai patogu jaunoms šeimoms, tačiau ar tie patys dalykai netrukdytų kaimo ūkininkams? Reikalinga išsamesnė diskusija.

Atviri Dargužiai komentaras: būtų šaunu suorganizuoti apklausą pagal kaime esančias tikslines grupes: jaunos šeimos, vyresnio amžiaus žmonės, ūkininkai. Tačiau kyla iššūkis, kaip tokią apklausą įgyvendinti. Tikimės, kad po truputį pavyks surinkti kontaktus (žr. 7 klausimas) ir suorganizuoti tokią apklausą. Taip pat būtų gerai, kad šiuo klausimu daugiau galėtų padėti kompetencijos turintys asmenys.

PENKTAS KLAUSIMAS (Planuojama ūkinė veikla – švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimui ir auginimui reikalingų pastatų statyba ir eksploatavimas Dargužiuose (Merkio g. 87). Ar reikalingas poveikio aplinkai vertinimas?)

Aplinkosaugos ekspertų grupė 2017 m. spalio 31 d. raštu Nr. 2017/109 pateikė Aplinkos apsaugos agentūrai planuojamos ūkinės veiklos „Švelniakailių žvėrelių veisimui ir auginimui reikalingų statinių Merkio g. 87 Dargužių k., Varėnos r. statyba ir eksploatavimas“ informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo.

Jame nurodyta, kad bendrovei UAB „NADO“ priklausančiame ūkyje (adresu Merkio g. 87, Dargužių k., Varėnos r.) bus auginami švelniakailiai žvėreliai (audinės), vienu metu auginama iki 45 000 žvėrelių ir daugiau. Kailiui audinės auginamos nuo gegužės iki gruodžio mėnesio, o nuo gruodžio iki gegužės mėnesio audinės auginamos veislei. Sezono metu (nuo gegužės iki gruodžio) auginama iki 35 000 vnt. žvėrelių, o ne sezono metu (nuo gruodžio iki gegužės) – iki 9600 vnt. žvėrelių. Švelniakailių žvėrelių vieną sąlyginį vienetą sudaro 40 suaugusių audinių, o suaugusi audinė būna nuo 10 mėn., todėl viso ūkyje vienu metu bus apie 240 sąlyginių vnt. audinių. 

Objekte produkcijos apdorojimas (kailių lupimas, žvėrelių kūnų mėsinėjimas) nebus atliekamas. 2017 m. sausio 26 d. Aplinkos apsaugos agentūros rašte teigiama, kad planuojamai ūkinei veiklai nėra reikalingas poveikio aplinkai vertinimas. 

Planuojama ūkinė veiklos teritorija yra 58 metrų atstumu nuo artimiausio sklypo su gyvenamaisiais namais, 40 metrų atstumu nuo Merkio ichtiologinio draustinio, kilometro spinduliu nuo fermos įsikūrę su rekreacija susiję verslai, poilsinės ir gyvenamosios sodybos. Šiuo metu vyksta fermų rekonstrukcijos ir statybos darbai.

Atviri Dargužiai komentaras: tenka pripažinti, jog tik šiame susitikime Dargužių kaimo gyventojai ir kitaip susiję asmenys pirmą kartą išsamiai ir oficialiai susipažino su planuojama ūkine veikla Dargužių kaimo pabaigoje. Kai gyventojai ar kitaip su kaimu susiję asmenys nėra informuojami apie planuojamas veiklas, niekas net nenutuokia, jog reikia susipažinti su informacija, skelbiama vienose ar kitose interneto svetainėse. Oficiali informacija buvo gauta ir su ja susipažinta šių metų liepos pabaigoje, likus dviem savaitėms iki rugpjūčio 10 d. susitikimo.

ŠEŠTAS KLAUSIMAS (Naujų narių priėmimas į kaimo bendruomenę)

Dargužių kaimo gyventojams ar kitaip su kaimu susijusiems asmenims kilo iššūkių įstoti į kaimo bendruomenę. Asociacija „Dargužių kaimo bendruomenė“ nepriėmė prašymų, įteikdama naujas formas, kurias būsimi nariai atsisakė pildyti dėl asmens duomenų. 

Kai asmenys, nebūdami asociacijos nariais, sprendžia viso kaimo klausimus ir bendrauja su valdžios atstovais, kyla klausimas: kaip prisistatyti? Jeigu prisistatoma po vieną, tuomet ne toks „svoris“. Neparodoma, jog klausimas aktualus visiems. Jeigu asmenys priimami į bendruomenę, suderinus su kitais nariais, galima atstovauti visą bendruomenę, taip pasiekti kur kas daugiau. 

Pagal esamus bendruomenės įstatus, nariais gali būti tiek gyvenantys Dargužiuose, tiek čia atvažiuojantys, vykdantys įvairias veiklas, kaip nors susiję su kaimu. Taip pat įstatuose numatyta, kad nariu tampama, kai parašomas prašymas įstoti į bendruomenę, sumokamas nario mokestis bei valdyba priima sprendimą. 

Susitarta, jog prašymai įteikiami pirmininkei Aldutei J. Juose turi būti: nario vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (asmuo pasirenka, kurią vietą nurodyti – ar Dargužiuose, ar kur kitur, svarbiausia, kad tuo adresu asmenį būtų galima rasti, taip pat telefono numeris, el. pašto adresas (jeigu asmuo turi el. paštą) bei sakinys, jog ketinantis nariu tapti asmuo susipažino su bendruomenės įstatais ir pažada jų laikytis, to asmens parašas). Po prašymų įteikimo per 15 dienų valdyba priima narius į bendruomenę ir praneša apie savo sprendimą. Šiuo metu yra 30 asmenų, norinčių įstoti į bendruomenę.

Atviri Dargužiai komentaras: tikime tuo, kad sujungus žinias, gebėjimus, patirtis Dargužių kaimo labui galime nuveikti kur kas daugiau. Taip pat būtina suvokti, jog tapęs asociacijos „Dargužių kaimo bendruomenė“ nariu, asmuo prisiima atsakomybes ir įsipareigojimus. Nuo aplinkos tvarkymo, renginių organizavimo iki atstovavimo centrinėse ir vietos valdžios institucijose.

SEPTINTAS KLAUSIMAS (Komunikaciniai sprendimai dėl informacijos keitimosi kaime (pvz., apklausos, skelbimai, soc. tinklai ir kt.)

Visi žmonės bendrauja ir dalinasi informacija. Vieni kalbasi, kiti informaciją perskaito skelbimų lentose, treti – soc. tinkluose ir internete. Dargužių kaime karts nuo karto įvyksta puikių dalykų. Pavyzdžiui, Dargužių kaimas gavo apdovanojimą „Šimtmečio gyvenvietė“ (apdovanojimui anketą pateikė asociacija „Dargužių kaimo bendruomenė“). Rugpjūčio 11 d. Dargužių kaimas savo facebook paskyroje pranešė: „Išrinkime ir šimtmečio sodybą, kurią apdovanosime artimiausiame renginyje. Siūlykite!“ 

Tiesiog puiku, bet ar tikrai visi kaimo žmonės apie tai ir kitus dalykus žino? Gal kažką reikia informuoti SMS žinute, o kitą – el. paštu? 

Susitikime buvo akcentuota, jog labai svarbu rasti būdą, kaip keistis informacija su visu kaimu tam, kad: 
– asmenys būtų informuojami apie renginius, įvykius, kt. 
– organizuojamos apklausos, kurios atspindėtų viso kaimo poziciją ir ji būtų atstovaujama valdžios institucijose, kitur; 
– su asmenimis, kurie paliks kontaktus, keistis informacija. 

Padalintos formos, kurias norintys galėjo užpildyti savo duomenimis. Asmenys supažindinti su aprašu dėl asmens duomenų tvarkymo.

Atviri Dargužiai komentaras: šiuo metu turime 40-ies asmenų kontaktus. Šiuos asmenis galime pasiekti el. paštu, telefonu, taip pat informaciją viešinti kaimo skelbimo lentoje. Dabar renkame ir sisteminame informaciją, kuri bus keliama į Atviri Dargužiai Google diską. Šia informacija pasidalinsime su tais, kurių kontaktus turime, gausite atskirą el. laišką. Jeigu yra tokių, kurie nespėjo užsiregistruoti ar nedalyvavo susitikime, tačiau norėtų būti įtraukti į kontaktų sąrašą, prašome užpildyti anketą: SPAUSTI ČIA.

AR GALITE PADĖTI?

Šiuo metu mums praverstų asmenys, kurie padėtų sutvarkyti interneto svetainės www.darguziai.com dizainą, tekstinę informaciją, kt. Taip pat tie, kurie galėtų pakabinti informaciją skelbimo lentoje, galbūt išnešiotų informaciją žmonėms, kurie neturi interneto, nepasiekiami el. paštu. Tiems, kurie mieliau perskaitytų „laikraštuką“.

TRUMPAI TIEK. TIKIMĖS, KAD ŠI INFORMACIJA BUVO NAUDINGA!


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/preventi/domains/darguziai.com/public_html/wp-includes/link-template.php on line 2611