2019-10-02 Dargužių seniūnaičio rinkimai

Varėnos r. savivaldybės puslapyje paskelbta informacija, jog š. m. spalį Valkininkų seniūnijoje vyks seniūnaičių rinkimai.

Dargužių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai numatyti spalio 2 d. (trečiadienį) 18 val. Bendruomenės namuose (adresas: Liepų g. 3, Dargužių k.)

Aktuali informacija

Seniūnaičio institutas

Seniūnaičio institutas Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas 2000 metais.

Tai gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas, kurio uždavinys  – rūpintis bendruomenės interesais ir atstovauti bendruomenei seniūnijoje, savivaldybėje bei savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose. 

Seniūnaitis nėra pareigūnas, nėra savivaldybės institucija. Nei jis pats, nei seniūnaičių sueiga nėra juridinis asmuo. Seniūnaitis – aktyvus ir išmanantis gyventojas, kuris dalyvauja pats ir paskatina kitus gyventojus domėtis ir dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus.

Gyventojų iš savo tarpo išrinkti seniūnaičiai paprastai pažįsta visus arba bent daugumą savo seniūnaitijos gyventojų, rūpinasi jais, padeda spręsti jų problemas, atstovauja jų interesams. 

Seniūnaitis turėtų būti tuo gyventojų atstovu, kuris mato problemas, išmano jų sprendimą, organizuoja gyventojus telktis problemų sprendimui ir yra tarpininkas tarp gyventojų ir vietos valdžios. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaitis renkamas 3 metams.

Kas gali tapti seniūnaičiu?

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kas negali tapti seniūnaičiu?

Kad nebūtų dvigubo atstovavimo, kad nekiltų interesų konfliktas, seniūnaičiu, veikiančiu visuomeniniais pagrindais, negali būti renkamas savivaldybės tarybos narys ir savivaldybės valstybės tarnautojas, kuriems su viešaisiais vietos reikalais susijusius klausimus privalu spręsti pagal pareigas. 

Kas gali rinkti seniūnaitį?

Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti savivaldybės, kurioje yra seniūnaitija, tarybą. Seniūnaitį gali rinkti toje seniūnaitoje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys.

Informacija parengta pagal: 

– Varėnos r. sav. interneto svetainėje esančią informaciją
varena.lt/aktualijos/valkininku-seniunijos-seniunaiciu-rinkimai

– LR vietos savivaldos įstatymą, aktuali redakcija
www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/asr

– LR vidaus reikalų ministerijos informacinį leidinį vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Vietos_savivalda/Seniunaicio_zinynas_2016.pdf


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/preventi/domains/darguziai.com/public_html/wp-includes/link-template.php on line 2611